Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 raštas Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vadui Vaclovui Voveriui-Žaibui dėl ribos tarp Merkio rinktinės ir Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijų nustatymo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-02-12]
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
355