Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-09 raštas Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vadui dėl Alytaus aps. Alovės vls. esančios Merkio rinktinės veikimo teritorijos dalies prijungimo prie Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijos. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-03-09]
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
353