Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui dėl potvarkio Alytaus aps. Alovės vls. veikiantį partizanų dalinį prijungti prie Geležinio Vilko grupės atšaukimo

1946-12-18
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
333