Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-23 prašymas [Dzūkų rinktinės] Geležinio Vilko grupės vadui Vaclovui Voveriui-Žaibui perimti savo žinion [Alytaus aps. Alovės vls.] veikiantį partizanų dalinį ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-10-23]
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
309