Dokumentai

Pradžia

Didžiosios kovos apygardos B rinktinės Stiklo būrio partizanai švenčia Velykas Vinco Justavičiaus-Senio namuose Ukmergės m.

1948 m. kovo 28–29 d.
Fotodokumentai

Sėdi iš kairės: 1. Apolonija Katlerytė, 2. Pranas Garliauskas, 3. Pranas Baravykas , 4. Jadvyga Justavičiūtė, 5. Pranas Šuminskas-Pėdė (Fedia), 6. Marijona Justavičienė. Antroje eilėje − Vincas Justavičius-Senis. Nuotrauka 1948-12-08 rasta partizanų rėmėjo Vinco Justavičiaus namuose Ukmergės m.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
13430/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
236-5