Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-25 įsakymas Nr. 10 dėl karinio laipsnio suteikimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
46