Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 10 dėl karinio laipsnio suteikimo

1947-02-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
45