Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-11 įsakymas Nr. 2 dėl rinkimų į SSRS Aukščiausiąją Tarybą baikotavimo, bausmių taikymo rinkimuose dalyvavusiems asmenims. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-11
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
42