Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-10 įsakymas Nr. 1 dėl pasipriešinimo sovietinei kolonizacijai ir žemės ūkio kolektyvizacijai. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-10
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
40