Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-06 įsakymas Nr. 9 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1947 m.] įsakymo Nr. 4 paskelbimo, rinktinės partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, slapyvardžių pakeitimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne aksčiau kaip 1947-02-06
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymo Nr. 4 straipsnis dėl rinkimų į Lietuvos SSR Aukščiausiąją Tarybą baikotavimo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
39