Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanės Zosės Janulevičiūtės-Eglės eilėraštis, skirtas partizanui Rytui (slap.)

1947-10-24
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas paimtas 1948-05-24 Varėnos aps. Raitininkų vls. (miške, partizanų bunkeryje).

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
11233/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
191a-4