Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10117
Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanas Nenustatyta data Fotodokumentai Lietuvos partizanų atsišaukimas, raginantis nedalyvauti rinkimuose Nenustatyta data Atsišaukimai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai Nenustatyta data Fotodokumentai Lietuvos partizanų atsišaukimas, raginantis nedalyvauti rinkimuose Nenustatyta data Atsišaukimai Nenustatyto asmens [partizanui] Jurgiui [(slap.)] siunčiamos Žemaičių apygardos Kardų rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus parengtos žinios apie Baltijos jūros pakrantės apsaugą Nenustatyta data Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie nesėkmingus bandymus su juo susisiekti ir išsiaiškinti, ar jis sutinka eiti Tigro rinktinės vado pareigas Nenustatyta data Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Pavasario laiškas Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie nesėkmingus bandymus su juo susisiekti ir išsiaiškinti, ar jis sutinka eiti Tigro rinktinės vado pareigas. Nuorašas Nenustatyta data Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Pavasario laiškas Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie nesėkmingus bandymus su juo susisiekti ir išsiaiškinti, ar jis sutinka eiti Tigro rinktinės vado pareigas Nenustatyta data Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis, Dėdė Nenustatyta data Fotodokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Pavasario laiškas Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie galimybę užmegzti ryšį per [Stasį Juchnevičių]-Baravyką ir aptarti Tigro rinktinės reikalus Nenustatyta data Veiklos dokumentai