Naujienos

Pradžia

„Tai buvo auka Dievui ir Tėvynei“

„Tai buvo auka Dievui ir Tėvynei“

2022 m. sukanka 50 metų, kai 1972 m. kovo 19 d. išėjo pirmasis dvasininkų ir tikinčiųjų iniciatyva pradėto leisti, sovietų propagandos kurtą mitą apie komunistinės sistemos humaniškumą griovusio pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ numeris. Lietuvos ir pasaulio visuomenę apie sovietų valdžios vykdytą tikinčiųjų diskriminaciją, politines represijas, kitus žmogaus teisių pažeidimus informavęs leidinys, nepaisant intensyvaus saugumo persekiojimo bei represijų, nepertraukiamai buvo leidžiamas iki 1989 m.

Per 17 metų išleistas 81 numeris, paskelbta informacija apie daugiau kaip 5 tūkst. tikinčiųjų teisių pažeidimų, politinių represijų, kitų žmogaus teisių pažeidimų faktų. Dėka leidėjų, gamintojų, platintojų, kitų bendradarbių pasiaukojimo visi Kronikos numeriai pasiekė Vakarus, kur paskelbti tekstai būdavo perspausdinami, verčiami į užsienio kalbas, o publikacijų turinys sklido „Amerikos balso“, „Vatikano radijo“, „Laisvosios Europos“, kitų SSRS teritoriją pasiekdavusių laisvojo pasaulio radijo stočių bangomis.

Nuo pat pirmųjų numerių pasirodymo kovai su laisvo žodžio skleidėjais saugumas skyrė dideles pajėgas. Už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybą ir platinimą baudžiamojon atsakomybėn patraukti 23 asmenys, 63 asmenų atžvilgiu taikytos „profilaktinės priemonės“, daugelis bendradarbių patyrė persekiojimą, jų namuose ne kartą buvo atliktos kratos.

Minint komunistinio režimo nusikaltimų metraščio „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“ leidybos pradžios 50-ąsias metines, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi sovietinių represinių struktūrų dokumentai, leidėjų, gamintojų bei platintojų nuotraukos, publikuotų tekstų ištraukos.

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

Kviečiame apsilankyti.