Naujienos

Pradžia

NE TIK GINKLU, BET IR SĄMOJU

NE TIK GINKLU, BET IR SĄMOJU

Pristatome karikatūrą „Valsčiaus valdyba“.

Spėjama, kad karikatūrą apie 1945 m. kovo mėn. galėjo nupiešti Lietuvos Laisvės Armijos Didžiosios Kovos rinktinės 5-o bataliono vadas, apygardos štabo viršininkas Jonas Markulis-Vaiduoklis.

Karikatūrą Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Musninkų valsčiaus poskyrio darbuotojai 1947 m. liepos 2 d. rado slėptuvėje, įrengtoje legalizuoto partizano Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio namuose Kaišiadorių aps. Žaslių vls. Slabados k.

Bendraukime Lietuvos partizanų dokumentų elektroniniame archyve (epartizanai.archyvai.lt), Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyve (lyavaizdai.archyvai.lt) ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (virtualios-parodos.archyvai.lt)

#Lietuvosypatingasisarchyvas #Lietuvosarchyvai #praeitis_ateičiai #Lietuvospartizanai