Naujienos

Pradžia

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizano Jono Šeinausko-Alyzo dienoraštis

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus 

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizano Jono Šeinausko-Alyzo dienoraštis

Pristatome Laisvės kovotojo Jono Šeinausko-Alyzo 1947 m. spalio – 1948 m. sausio mėn. rašytą dienoraštį, paimtą per Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 1948 m. sausio 3 d. vykdytą karinę-čekistinę operaciją Kupiškio aps. Kupiškio vls. Duoniūnų k. Per šią operaciją MGB agento išduoti bunkeryje žuvo Vytenio būrio vadas Anicetas Laužikas-Švitrigaila ir partizanas Petras Mockevičius-Petriškevičius, suimti partizanai Jonas Šeinauskas-Alyzas, Vytautas Mociūnas-Jazminas, partizanų ryšininkės Janina Vengrienė-Laužikaitė-Undinė ir Adelė Dulksnytė-Motinėlė. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS MGB 1948 m. birželio mėn. nutarimu J. Šeinauskas buvo nuteistas 25 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. 1956 m. bausmė sumažinta iki 10 m. ir 6 tremties. Iš įkalinimo paleistas 1964 m., grįžti į Lietuvą leista 1966 m.

http://epartizanai.archyvai.lt/dokumentai/3/p30/doc1770

http://epartizanai.archyvai.lt/dokumentai/3/p2450/doc1768

Karantiną galima praleisti prasmingai, reikia tik įsijungti internetą!

Bendraukime Facebook ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale 

#praleiskkarantinąprasmingai

 

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Albertas Apšega-Raišys, 2. Viktoras Sabaliauskas-Kirvis. Antroje eilėje –  Jonas Šeinauskas-Alyzas. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Bronius Stukas-Saulius, 2. Jonas Tamošiūnas-Trockis, 3. Aleksas Daukas-Onytė, 4. Leonas Tubelis-Panceris, 5. Jonas Sabulis-Juodis, 6. Petras Mockevičius-Petriškevičius, 7. Anicetas Laužikas-Švitrigaila, 8. Jonas Bočiulis-Dragūnas, 9. Juozas Apšega-Strausas. Kupiškio aps., Kupiškio vls., Šepetos pelkė. 1947 m. spalio mėn.

Nuotrauka.

Nuotrauką sovietinis saugumas 1947-12-25 rado pas žuvusį  Aleksą Dauką-Onytę Kupiškio aps. Kupiškio vls. Mirabelio k.