Naujienos

Pradžia

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus

Įsijunk internetą ir skaityk archyvinius dokumentus

Stasio Lozoraičio Pro memoria Lietuvos partizanams

Pristatome Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio 1947 m. balandžio 15 d. Pro memoria Lietuvos partizanams apie tarptautinę padėtį ir jos įtaką Lietuvos išlaisvinimui iš sovietinės okupacijos bei partizanų kovos taktikai.

1947 m. gegužės mėn. Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas Antanas Baltūsis-Žvejys pasiuntė BDPS įgaliotinius Juozą Lukšą-Daumantą ir Jurgį Krikščiūną-Rimvydą į Lenkiją susitikti su Lietuvos atstatymo komiteto Užsienio delegatūros vadovu Jonu Deksniu-Prapuoleniu. Šio susitikimo metu J. Deksnys perdavė BDPS įgaliotiniams Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje vadovo (diplomatijos šefo) Stasio Lozoraičio Pro memoria. Birželio mėn. sėkmingai grįžę į Lietuvą,  J. Lukša-Daumantas ir J. Krikščiūnas-Rimvydas šį dokumentą perdavė BDPS vadovybei. Netrukus jo nuorašai pasiekė  partizanų dalinius.

 

http://epartizanai.archyvai.lt/dokumentai/3/doc2718#archdocs_gallery-1

Karantiną galima praleisti prasmingai, interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ skaitant Lietuvos partizanų dokumentus, reikia tik įsijungti internetą!

Bendraukime Facebook ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale 

#praleiskkarantinąprasmingai

Tauro apygardos partizanai. Iš kairės: 1. Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, 2. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio gynybos pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Lukša-Skirmantas, S. Mykolaitis, 3. Klemensas Širvys-Sakalas, 4. Benediktas Trumpys-Rytis, 5. Tauro apygardos vado adjutantas Antanas Jankauskas-Kietis. Marijampolės aps., Kazlų Rūdos miškas. 1950 m. spalio mėn.
Nuotrauka.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 55, b. 269, l. 27.