Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10049
Laiško Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie kovą už Lietuvos laisvę, Juozo Martinėno-Galiūno paskyrimą rinktinės rajono vadu ir kt. fragmentas Nenustatyta data Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos laikraščio „Laisvės balsas“ fragmentai Nenustatyta data Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos partizanų pagamintų LSSR Tauragės apskrities VRM skyriaus ir Ukmergės apskrities karinio komisariato antspaudų atspaudų pavyzdžiai Nenustatyta data Atributika Lietuvos partizanų antspaudų atspaudų pavyzdžiai Nenustatyta data Atributika Partizanų dainos Nenustatyta data Eilėraščiai, dainos, maldos Partizano atestacijos lapo blankas Nenustatyta data Veiklos dokumentai Partizanų dalinio vado pranešimo apie mirties bausmės išdavikui įvykdymą blankas Nenustatyta data Veiklos dokumentai Rytų Lietuvos srities vado Jono Kimšto-Dobilo laiškas Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui apie nesutarimus ir betvarkę rinktinėje Nenustatyta data Veiklos dokumentai Rytų Lietuvos srities vado Jono Kimšto-Žalgirio laiškas Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Rokui, Dijakomui apie nesutarimus ir betvarkę rinktinėje Nenustatyta data Veiklos dokumentai Rytų Lietuvos srities vado Jono Kimšto-Žalgirio laiško, kuriame siūlo [Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado pavaduotojui Leonui Basiui-Pavasariui] eiti rinktinės vado pareigas, fragmentas Nenustatyta data Veiklos dokumentai