Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos Vytenio rinktinės Dubysos tėvūnijos štabo viršininkas Edvardas Radavičius-Arminas (Vytautas)

Nenustatyta data
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
200
Lapų Nr.
149