Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos ženklas

Nenustatyta data
Piešiniai

LSSR KGB darbuotojų daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
221
Lapų Nr.
44