Dokumentai

Pradžia

Laiško Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie nutrūkusį ryšį ir kt. fragmentas

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
45
Lapų Nr.
2