Dokumentai

Pradžia

[Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Balio Vaičėno] užrašų fragmentai

Nenustatyta data
Dienoraščiai, atsiminimai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
Nuo 891 iki 894