Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės [rekvizicinio kvito] blankas

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
77