Dokumentai

Pradžia

[Vytauto apygardos Lokio rinktinės] partizanų laiškas (įspėjimas) [kunigui] Jeronimui Matuliui

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
73, 74