Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų kreipimasis į raudonarmiečius (rusų k.)

Nenustatyta data
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
175
Pastabos