Dokumentai

Pradžia

Neatpažintas Lietuvos partizanas

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Nuotraukos fotokopija įklijuota į LSSR KGB Broniui Litvinavičiui pateiktose nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolą.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47478/3
Bylos tomo Nr.
2
Lapų Nr.
49-2
Pastabos
Kitus dokumento egz. žr. f. K-1, ap. 58, b. 47478/3, t. 2, l. 56, 61, 80.