Dokumentai

Pradžia

Neatpažintas Lietuvos partizanas

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Nuotraukos fotokopija įklijuota į LSSR KGB Julijonui Baršauskui pateiktose nuotraukose pavaizduotų asmenų atpažinimo protokolą.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
47478/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
288-2