Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10117
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Eimučio būrio vado [Alekso Meškausko]-Beržo 1948 m. liepos 19 d. atlikta MGB slaptojo bendradarbio Antano Jasaičio kvota, partizanų rėmėjų Dagilio (slap.) ir Genio (slap.) parodymai apie A. Jasaičio prosovietinę veiklą, Eimučio būrio karo lauko teismo 1948-07-19 sprendimas nubausti A. Jasaitį mirties bausme ir būrio vado Beržo 1948-07-30 pranešimas [rajono vadui] apie A. Jasaičio likvidavimą. Nuorašas Nuorašas darytas 1948 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio sudėties žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Balio Vaičėno-Liubarto raštas kuopos partizanams dėl Vyties kuopos prijungimo prie Lokio rinktinės, partizano Juozo Streikaus-Stumbro paskyrimo laikinuoju kuopos vadu, kuopos archyvo įsteigimo ir kt. 1948 m. lapkritis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui apie vyriausiąją vadovybę ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1948 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas Antanas Kraujelis (slap. Pabaisa, Siaubūnas) [1948–1951 m.] Fotodokumentai Partizanų rinktinės organizacinio sektoriaus padalinio sudėties žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio laiškas Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Pavasariui apie masinius gyventojų trėmimus ir kovą su jų vykdytojais [1948 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Eimučio būrio vado [Alekso Meškausko]-Alo 1948 m. rugsėjo 28 d. atlikta [MGB] slaptosios bendradarbės Janinos Juodytės kvota. Nuorašas Nuorašas darytas [1948 m.] Veiklos dokumentai Žinių apie partizanų dalinio turimą ginkluotę bei ryšių priemones pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Partizanų dalinio ūkinių gėrybių apyskaitos pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai