Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10117
Partizano pranešimo apie kautynes pavyzdys 1948‒1950 m. Veiklos dokumentai Partizano slapto pranešimo apie kautynes pavyzdys 1948‒1950 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio narių sąrašo pavyzdys 1948‒1950 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio ūkinių gėrybių apskaitos knygos lapo, gaunamų ir siunčiamų raštų registravimo lapo, nuobaudų ir paskatinimų registravimo lapo bei skundų registravimo lapo pavyzdžiai [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Karikatūra „Kaip gera kolchoze“ [1948-1953 m.] Piešiniai Partizanų rinktinės organizacinio sektoriaus rajono arba valsčiaus padalinio renkamų žinių lentelės pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės leidinys „Kovos keliu žengiant“, VI dalis (partizanų dainų ir eilėraščių rinkinys) 1948 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Eilėraštis „Kaip gera kolchoze“ [1948-1953 m.] Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Eimučio būrio vado [Alekso Meškausko]-Beržo 1948 m. liepos 19 d. atlikta MGB slaptojo bendradarbio Adolfo Jačunsko kvota, partizanų rėmėjų Lapės (slap.) ir Zuikio (slap.) parodymai apie A. Jačunsko prosovietinę veiklą, Eimučio būrio karo lauko teismo 1948-07-19 sprendimas nubausti A. Jačunską mirties bausme ir būrio vado Beržo 1948-07-30 pranešimas [rajono vadui] apie A. Jačunsko likvidavimą. Nuorašas Nuorašas darytas 1948 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio veiklos žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai