Dokumentai

Pradžia

[Žemaičių apygardos] partizanų atsišaukimas „Kraujas už kraują, mirtis už mirtį!“

[1948-1954 m.]
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
202
Lapų Nr.
173