Dokumentai

Pradžia

Išrašai iš JAV lietuvių laikraščių „Santara“ ir „Dirva“ 1947-11 numerių. Nuorašas

Nuorašas darytas [1948–1949 m.]
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
Nuo 4 iki 9