Dokumentai

Pradžia

Laisvės kovos sąjūdžio įspėjimas „Šalin kolchozus!“, raginantis nestoti į kolūkius

[1948-1953 m.]
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
216
Pastabos