Dokumentai

Pradžia

Vyčio apygardos vado 1948 m. įspėjimo sovietų okupacinę valdžią remiančiam asmeniui (reikalavimo atsisakyti einamų pareigų ir apleisti gyvenamąją vietą) pavyzdys. Nuorašas

Nuorašas darytas 1948‒1950 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
10
Lapų Nr.
38