Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono vado parengtos žinios apie priešui atitekusį rajono karinį turtą

1948 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
34
Lapų Nr.
1