Dokumentai

Pradžia

Partizanų dainos

1948–1949 m.
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas 1949-06-27 paimtas iš Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės ryšininkės Stasės Mažeikaitės.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
14022/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
Nuo 284-5 iki 284-8