Dokumentai

Pradžia

Statistinių žinių apie partizanų rinktinės organizacinio sektoriaus sudėties pasikeitimus pavyzdys

[1948‒1950 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
10
Lapų Nr.
26