Dokumentai

Pradžia

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Eimučio būrio vado [Alekso Meškausko]-Alo 1948 m. rugsėjo 28 d. atlikta [MGB] slaptosios bendradarbės Janinos Juodytės kvota. Nuorašas

Nuorašas darytas [1948 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
33
Lapų Nr.
26