Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui apie vyriausiąją vadovybę ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas [1948 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
43
Lapų Nr.
19, 20