Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Balio Vaičėno-Liubarto raštas kuopos partizanams dėl Vyties kuopos prijungimo prie Lokio rinktinės, partizano Juozo Streikaus-Stumbro paskyrimo laikinuoju kuopos vadu, kuopos archyvo įsteigimo ir kt.

1948 m. lapkritis
Veiklos dokumentai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
41, 42