Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų atsišaukimas „Tautiečiai“, raginantis 1948-01-18 nedalyvauti vietinių LSSR tarybų rinkimuose

Ne vėliau kaip 1948-01-18
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
182
Pastabos