Dokumentai

Pradžia

... valsčiuje tarnaujančių MVD ir MGB pareigūnų bei stribų sąrašo pavyzdys

[1948]‒1950 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
10
Lapų Nr.
18