Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10049
Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Balio Vaičėno-Liubarto raštas kuopos partizanams dėl Vyties kuopos prijungimo prie Lokio rinktinės, partizano Juozo Streikaus-Stumbro paskyrimo laikinuoju kuopos vadu, kuopos archyvo įsteigimo ir kt. 1948 m. lapkritis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui apie vyriausiąją vadovybę ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1948 m.] Veiklos dokumentai Partizanų rinktinės organizacinio sektoriaus padalinio sudėties žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio laiškas Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Pavasariui apie masinius gyventojų trėmimus ir kovą su jų vykdytojais [1948 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Eimučio būrio vado [Alekso Meškausko]-Alo 1948 m. rugsėjo 28 d. atlikta [MGB] slaptosios bendradarbės Janinos Juodytės kvota. Nuorašas Nuorašas darytas [1948 m.] Veiklos dokumentai Žinių apie partizanų dalinio turimą ginkluotę bei ryšių priemones pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Partizanų dalinio ūkinių gėrybių apyskaitos pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų atsišaukimas „Tautiečiai“, raginantis 1948-01-18 nedalyvauti vietinių LSSR tarybų rinkimuose Ne vėliau kaip 1948-01-18 Atsišaukimai ... valsčiuje tarnaujančių MVD ir MGB pareigūnų bei stribų sąrašo pavyzdys [1948]‒1950 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio operacinės veiklos žinių pavyzdys 1948 m. Veiklos dokumentai