Dokumentai

Pradžia

Eilėraštis „Kaip gera kolchoze“

[1948-1953 m.]
Eilėraščiai, dainos, maldos
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
P-18142
Bylos priedas
Stebėjimo byla 1
Lapų Nr.
Nuo 273-84 atv.