Dokumentai

Pradžia

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės leidinys „Kovos keliu žengiant“, VI dalis (partizanų dainų ir eilėraščių rinkinys)

1948 m.
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
21
Lapų Nr.
Nuo 239 iki 260