Dokumentai

Pradžia

Partizanų dalinio ūkinių gėrybių apskaitos knygos lapo, gaunamų ir siunčiamų raštų registravimo lapo, nuobaudų ir paskatinimų registravimo lapo bei skundų registravimo lapo pavyzdžiai

[1948‒1949 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
10
Lapų Nr.
8