Dokumentai

Pradžia

Reginos ([slap.]) laiškas Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizanui [Aleksui Meškauskui]-Alytei

1948–1950 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
44
Lapų Nr.
125