Dokumentai

Pradžia

[Partizanų rėmėjos] Bitelės (slap.) laiškas Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės [Mindaugo rajono vadui] Juozui Paliūnui-Taurui

[1948‒1949 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
44
Lapų Nr.
119