Dokumentai

Pradžia

Laisvės kovos sąjūdžio karo meto baudžiamųjų nuostatų projektas

1948–1949 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
10
Lapų Nr.
25