Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai

Ne vėliau kaip 1948 m.
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Ona Balčiūnaitė-Vaičėnienė-Marti, 2. Šarūno būrio vadas Edvardas Vaičėnas-Edzka. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
306, 307