Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos atstovo kreipimasis į partizanų apygardų vadų suvažiavimo dalyvius dėl [Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio steigimo (LLKS)] steigimo

[1948 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
3
Lapų Nr.
Nuo 9 iki 12