Dokumentai

Pradžia

Atmintinė „Partizanų viršininko atestacija“ (ištraukos iš žurnalo „Kardas“ 1938 m. Nr. 2 publikuoto [P. Lesauskio] rašinio, pritaikytos Lietuvos partizanų poreikiams)

[1948 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
Nuo 27 iki 36